Οροι χρησης των υπηρεσιων webhosting

Με την εγγραφή ενός πελάτη σε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες webhosting, του αποστέλλονται οδηγίες και κωδικοί για την χρήση του πακέτου φιλοξενίας και την απόκτηση πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες web hosting. 

Ο πελάτης δέχεται ότι το υλικό που θέλει να ανεβάσει στον server είναι έτοιμο και έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να προβεί στο ανέβασμα των αρχείων, τη χρήση προχωρημένων χαρακτηριστικών του Cpanel και γενικότερα την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας που φιλοξενεί σε εμάς. 

Η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει πληροφορίες ή εκπαίδευση στον πελάτη, που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τη λειτουργία του server, όπως (και όχι αποκλειστικά) δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία email accounts, διαχείριση αρχείων, εγκατάσταση scripts, χρήση και διαχείριση databases κλπ, εκτός αν αυτό ζητηθεί από τον ίδιο με την ανάλογη χρέωση.

Προσωπικά δεδομένα:

Η Greekhosting συλλέγει προσωπικά δεδομένα των πελατών της κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της όπως Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, email κλκ. ΔΕΝ συλλέγει στοιχεία πιστωτικών καρτών. Κανένα από τα προσωπικά στοιχεία των πελατών δε διατίθεται σε τρίτους.

Οι πελάτες της, έχουν το δικαίωμα διόρθωσης και ενημέρωσης των στοιχείων τους ανά πάσα χρονική στιγμή, ή ακόμα και διαγραφής τους, από τη στιγμή που σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας.

Η Greekhosting δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων τους σε κανένα τρίτο εκτός και αν αυτό επιβάλλεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Αποποίηση ευθύνης:

Η Greekhosting δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαγραφή, τροποποίηση ή ακόμα και την ολοκληρωτική καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της.
Η Greekhosting εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της όταν δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως σε περίπτωση ατυχημάτων,επιθέσεις hacking, φυσικών καταστροφών, θεομηνιών, σεισμών, πολέμων κλπ. όπου μπορεί να υπάρξει διακοπή της υπηρεσίας. Ωστόσο, σε περίπτωση ατυχήματος η Greekhosting οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Η Greekhosting δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο  δημοσιεύουν οι χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες. Εάν η Greekhosting  λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποιες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων και των λογαριασμών των χρηστών στους οποίους ανήκουν οι σελίδες χωρίς καμιά απολύτως ειδοποίηση.

Απαγορεύεται να διοχετεύεται μέσω των ιστοσελίδων παράνομο υλικό που βλάπτει τρίτα πρόσωπα όπως λ.χ. υλικό που εμπεριέχει παιδική πορνογραφία, εμπόριο ναρκωτικών, ανταλλαγή παράνομων προγραμμάτων, αρχεία που περιέχουν ιούς, χρήση των email λογαριασμών για spamming, αρχεία με πνευματικά δικαιώματα, πληροφορίες για παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες ή πληροφορίες βλαπτικές για τη δημόσια τάξη και το πολίτευμα και γενικά κάθε περιεχόμενο που αντίκειται στους Νόμους και το Σύνταγμα και αν αυτό συμβεί αφενός η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και αφετέρου δύναται να προβεί κατόπιν προειδοποίησης άμεσα σε διαγραφή της εν λόγω ιστοσελίδας και λύση του μεταξύ μας συμφωνητικού συνεργασίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης, δε δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το υπόλοιπο της συνδρομής που έχει προπληρώσει. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/μέλη να δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

Εγγύηση:

Τα πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων της Greekhosting συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της Greekhosting, μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του.

Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (όπως αγορά domain name, προμήθειες τρίτων και τραπεζών, προμήθειες πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης κλπ) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 30η ημέρα της συνδρομής.

Αποδοχή όρων χρήσης:

Η ενεργοποίηση λογαριασμού φιλοξενίας ιστοσελίδων στην Greekhosting συνεπάγεται αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων από τον πελάτη. 

Reliability

Reliability
State of the art Datacenter
Error-redundant hardware

Availability

Availability
Fully managed servers
99.99% uptime guaranteed

Scalability

Scalability
Server Hardware / OS upgrades
Upgradeable hosting packages

Guaranteed Services

Αξιόπιστες υπηρεσίες webhosting με εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site